Napi evangélium

2016. szeptember 25. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta:
„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.
Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.
Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Lk 16,19-31

   
   

Próbariasztás

Tűzriadó gyakorlatot tartott az iskola 2016. szeptember 20-án 10 órakor.

Read more...

Olvasás világnapja

"Minden elolvasott könyv egy újabb megélt élet." (Lukjanyenko) – Szeptember 8. az olvasás világnapja

1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az olvasás nemzetközi napjává. Céljuk, hogy felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az emberek figyelmét: az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve.

Read more...

Csapatépítő évkezdés

Különlegesen indult az 5/a és b osztályoknak a nevelési év.

Read more...

Megkezdődött a tanév

Augusztus utolsó napján a JAKH nagytermében tanévnyitó ünnepélyen köszöntöttük a 2016/2017. nevelési évet.

Read more...

Tanévkezdő szülői nyilatkozatok

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a tankönyvosztás során a mellékletben található szülői nyilatkozatokat kell majd kitölteniük.

Read more...

Gólyatábor

„Gólyatábori" beszámoló, avagy nem is olyan nehéz az iskolatáska...

A záró nyári tábort augusztus második hetében szerveztük meg meglehetősen nagy létszámú gyermekcsoportunk számára, túlnyomórészt leendő kis elsőseink aktív részvételével. Azzal a nem titkolt szándékkal csalogattuk majdani tanítványainkat az iskola megújuló falai közé, hogy egy kicsit szokják meg az épület hangulatát, ismerjék meg egymást és az első napokat megkönnyítendő a tanító néniket is.

Read more...

I. SZIKAI úszótábor

2016. augusztus 15-19. között zajlott az iskola első úszótábora Mórahalmon 16 gyermek részvételével. A jelentkezők közül voltak, akik már tudtak úszni, de voltak olyanok is, akik most ismerkedtek meg az úszás alapjaival, így két csoportra oszlottak a gyerekek.

Read more...

MIEE

A Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértő (Microsoft Innovative Educator Expert, MIEE) programjának célja egy kivételes közösség működtetése és tagjainak elismerése azért, hogy a résztvevő tanárok technológiai élenjárásukkal motiválják kollégáikat és tudásuk megosztásával elősegítsék a diákok hatékonyabb felkészítését. Az Innovatív Pedagógusok és a Microsoft szoros együttműködésben dolgoznak az oktatás innovatív átformálásán.

Read more...

Információk a 2016/2017. nevelési év kezdéséről

A tankönyvosztással egy időben nyilatkozatokat kell kitölteni (pl. étkezés, gyermek betegségei, stb.), ezért ehhez a szülő/gondviselő jelenléte feltétlenül szükséges.

Read more...

   

hipersuli

dth