Napi evangélium

2017. október 22. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Mt 22,15-21

   

Szülői Munkaközösség

Szülői munkaközösség - 2017/2018 tanév

SZÜLŐI VÁLASZTMÁNY

2017/2018. nevelési év

 

osztály név
1. Hajdáné Barna Tünde
Kertészné Földi Anita
2/a Kapás Jánosné elnök
Király-Török Annamária
2/b Adámi-Patik Szilvia
Tóth-Varga Györgyi
3. Kovács-Hegedűs Györgyi
Urbánné Jung Andrea
4/a Mihálffyné Király Alexandra
Tóthné Gajdacsi Mónika
4/b Csikós Szilvia
Tóth Zsuzsanna
5/a Gálné Barna Veronika elnökhelyettes
Mézesné Rácz Dóra
5/b Babosné Pfeffer Ildikó
Mihálffyné Oszlányi Zita
6/a Tóthné Csíkos Tünde
Tóthné Nagy Zsuzsa
6/b Bálintné Gróf Anita
Monostoriné Tóth Izabella
7. Dudás Ágnes
Patik Szilvia
8. Ráczné Sólya Irén
Virág Zsanett