Napi evangélium

2017. november 22. – Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!” Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!” Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott.” Erre azt mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.” Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram, mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója leszel.” Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.” Ezt így büntette meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?” Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!” Azok megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája.” De ő így válaszolt: „Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!”” E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.

Lk 19,11-28

   

Idegen nyelvi mérés eredményei

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 18-án adtak számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók.


Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait.
Az eddigi évek országos mérési eredményei elérhetők a https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek oldalon.
Az utóbbi három év méréseinek tanulólétszámai:

Angol nyelv 6. 2015 2016 2017
Mérésben résztvevő tanulók száma 22 26 26
Ebből SNI-s tanuló 4 5 4
Angol nyelv 8. 2015 2016 2017
Mérésben résztvevő tanulók száma 11 16 17
Ebből SNI-s tanuló 0 4 4

Összesítés a mérés eredményeiről (kiegészítve a tavalyi év országos, valamint az idei tanév helyi eredményeivel):

Angol nyelv 6. 2015. június 11. 2016. május 18. 2017. május 17.
Országos Helyi Országos Helyi Helyi
eredmény
Hallott szövegértés (átlagpontszám) 11,6 11,0 11,2 9,9 9,0
Olvasott szövegértés (átlagpontszám) 11,6 11,1 10,7 11,1 10,2
Megfelelt minősítést szerzett 82,9% 72,0% 77,2% 76,9% 61,5%
Angol nyelv 8.          
Hallott szövegértés (átlagpontszám) 14,5 12,4 12,3 10,2 11,1
Olvasott szövegértés (átlagpontszám) 13,8 10,3 12,0 12,0 13,6
Megfelelt minősítést szerzett 69,9% 45,4% 53,8% 56,2% 64,7%

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük.
A 2016/2017-es tanévben 6. évfolyamon 26 tanulóból 10 fő (38%), 8. évfolyamon pedig 17 tanulóból 6 fő (35%) nem érte el a minimumszintet.