Napi evangélium

2017. október 22. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Mt 22,15-21

   

A tanévkezdés információi / letölthető dokumentumok

A tankönyvosztás időpontja: 2017. augusztus 29. 8.00-17.30-ig

- A tankönyvosztás helye: a földszinti zsibongó tantermei
- A tankönyvek – a törvényi változásnak megfelelően – mindenki számára ingyenesek!
- A tankönyvosztás során kell a szülőknek kitölteni a nyilatkozatokat a tanulókat érintő adatokról, változásokról, a kedvezményekre való jogosultságokat igazoló dokumentumokat is hozzák magukkal!
- Az új tanévtől az étkezést már az önkormányzat biztosítja. Az eddigiektől eltérően a havi étkezési díjat már előre kell fizetni, a következő hónapban lesz lehetőség a lemondott napokból adódó korrekcióra.
- Étkezés díjai: tízórai: 92 Ft, ebéd: 323 Ft, uzsonna: 80 Ft (A szeptembert 21 munkanappal kell számolni a fizetésnél.)
- A szeptember havi étkezést a tankönyvosztás napján kell fizetni a hivatal pénztárában a tankönyvek átvétele után, az iskolában kitöltött nyilatkozat egy példányát bemutatva. Első alkalommal csak készpénzes fizetésre van lehetőség, a továbbiakban lehet majd a díjfizetést utalással is teljesíteni.
- A 2017. júniusi étkezési díjakat és az elmaradásokat szeptember közepén kell majd fizetni az iskola gazdasági irodáján az eddig megszokott módon.

A tanévnyitó időpontja: 2017. augusztus 31. 17.00

- A tanévnyitó helyszíne: a József Attila Közösségi Ház nagyterme
- Megjelenés: alkalomhoz illően

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. 8.00

A tanévkezdéshez letölthető dokumentumok:
KIR lap
Szülői nyilatkozat
Étkezési nyilatkozat

Pálmai Péter
igazgató