Napi evangélium

2017. október 22. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Mt 22,15-21

   

Megkezdődött a tanév

Tanévnyitó ünnepéllyel vette kezdetét az új nevelési év, augusztus utolsó napján jöttünk össze a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében.

Az idei mottó kihirdetésével („A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása" – Morus Szent Tamás) kezdte beszédét Pálmai Péter, az iskola igazgatója, majd összegezte a nyár felújítási munkálatait és a legfőbb változásokat: önállósodott a mórahalmi intézményegység, egyesült az általános iskola és a művészeti iskola, így az intézmény neve is megváltozott. Szeptember elsejétől az iskola a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet vette fel.

Az ötödikesek – a hagyományoknak megfelelően – ajándékot adtak át az elsősöknek, akik egykori óvodapedagógusaik segítségével énekkel köszöntötték az új évet.
Az iskolai műsort a 2/b osztályosok és felső tagozatos segítőik adták, akiknek Soós Róbertné tanította be a verseket, táncot.
Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyközség polgármestere köszöntőjében az olvasás fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét, megemlítette, hogy szeptembertől azzal segíti az önkormányzat az iskolát, hogy a képviselő-testület felvállalta a közétkeztetés biztosítását, majd méltatta azt a kormányzati intézkedést, miszerint már minden általános iskolás ingyen kapja a tankönyveket.