Napi evangélium

2017. október 22. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Mt 22,15-21

   

„A könyv az az embernek, ami a szárny a madárnak." – Az olvasás világnapja

1965 novemberében az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az olvasás világnapjává. Céljuk az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét az írás-olvasás készségének fontosságára. Iskolánkban nagyrészt a magyar nyelv és irodalom órák keretében is megemlékeztünk erről a napról. Arról beszélgettek a pedagógusok a diákokkal, hogy mi mindent ismernek meg az írott szöveg által. Valahol a gyerekek otthonról behozott könyveiből nyitották meg az osztálykönyvtárukat Ezeket a könyveket a tanulók kikölcsönözhetik, hazavihetik az év folyamán, és mint egy igazi könyvtárban, 3 hét múlva kell visszahozniuk.

Felső tagozaton személyes olvasmányélményekről beszélgettek, megvitatták Darvasi László: Azért olvasok... című versének kijelentéseit, idézeteket olvastak fel.
Könyvajánlókkal is készültek, aminek az előadása után a "Miért jó olvasni?" témakörben osztották meg egymással gondolataikat. A témához kapcsolódó "gyerekszáj-videókkal" szórakozva gondolkodhattak el az olvasás fontosságán. A rajzórát is bevonva könyvborítót terveztek a kedvenc könyveikre.
Az elsősöknek megígérte tanítójuk, hogy a következő világnapra megtanítja őket olvasni.