Napi evangélium

2017. november 22. – Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!” Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!” Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott.” Erre azt mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.” Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram, mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója leszel.” Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.” Ezt így büntette meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?” Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!” Azok megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája.” De ő így válaszolt: „Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!”” E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.

Lk 19,11-28

   

Az aradi vértanúkra emlékeztünk a nemzeti gyásznapon

Az első osztályos tanulók először meghallgatták a Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára... című dalt, amely 2016. október 6-ra, a türi római katolikus templomban tartott megemlékezésre íródott. A vértanúk neveinek elhangzása után egy rajzos oldalt készítettek a kincses füzetükbe, hogy "...elfelejthetetlen legyen az emlékük".

A 2/a osztály az idei tanévben a nyelvtan tantárgy tananyagán keresztül közelítette meg az aradi vértanúkra való emlékezést. A történelmi háttér rövid ismertetése után meghallgatták a katonatisztek neveit, majd észrevették a neveket figyelemmel kísérve, hogy az ejtésük és írásmódjuk között eltérés adódik. A helyesírás alapelveinek rövid magyarázata után a személynevek helyesírására ügyelve szépíró versenyt rendeztek.
A 2/b osztályosok az aradi vértanúk kivégzésére először egyperces néma főhajtással emlékeztek, majd megtekintettek egy korabeli visszaemlékezést.
A harmadikosok gyertyát gyújtottak, közülük már többen emlékeztek tavalyról, milyen nevezetes nap van. Ismereteiket beszélgetéssel bővítették, majd elolvasták az Olvasókönyvben az erről található szöveget.
A 4/b osztály tanórai keretben emlékezett meg az aradi vértanúkról. Egy youtube kisfilmet néztek meg, ők is gyertyát gyújtottak, elolvasták a tankönyvi olvasmányt és beszélgettek.
Az 5/a osztály beszélgetés keretében és egy dokumentumfilm megtekintésével emlékezett meg a 13 aradi vértanúról.
Az 5/b osztály nyelvtan órán emlékezett meg a gyásznapon. Először Ady Endre: Október 6. című versének megzenésített változatát hallgatták meg gyertyagyújtás közepette. Előzetes feladatként mindenki felkészült valamilyen "produktummal", ami számára jellemzi az emlékezés lényegét. Hallhattak utolsó mondatokat, láthattak a vértanúkról szóló filmrészletet, valaki rajzzal fejezte ki gondolatát, sokan megdöbbentő adatokkal szolgáltak. Igazi közös emlékezés, elgondolkodás jellemezte az eseményt.
A 6/a osztályban egy gyors verseny keretében név szerint felsorolták a tizenhármat, majd egy összeállítást is megnéztek róluk.
A történelmi háttér megbeszélését követően a 6/b-sek megtekintettek egy részletet a Magyar Golgota c. dokumentumfilmből, illetve a Magyar vértanúk emlékére c. összeállítást.
A hetedik osztályosok is A Magyar Golgota segítségével tettek megemlékezést a vértanúk halálának évfordulóján. Katona Tamás történész ismertette meg a nézőkkel az egykoron történteket a helyszínről, az aradi várból, illetve annak környékéről.
Végzőseink néhány mondatban összefoglalták a történelmi eseményeket, majd néhányan a kivégzés napján történtekről vetítettek ki információkat és képeket a többieknek. Külön foglalkoztak Batthyányval is, akit nem Aradon, hanem Budapesten végeztek ki ezen a napon.