Napi evangélium

2018. január 16. – Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”

Mk 2,23-28

   

„ A fiaik kövessék az elődöket!" – Szent Imrét ünnepeltük

Az őszi szünet előtti utolsó tanítás nélküli munkanapot iskolánk névadójának, Szent Imrének szenteltük. A fenti idézetet és annak bővebb tartalmát látva meglepődik az olvasó, hiszen István király fiához írt 1000 éves intelmei lévén ma is aktuális tartalmakkal szembesülünk.

A témanap központi alakja a lovagkirály, Szent László volt, tekintettel arra, hogy a 2017-es évet a nemzetpolitikai államtitkár Szent László emlékévnek nyilvánította. Uralkodói nagysága abban nyilvánult meg, hogy a keresztény egység nevében összekapcsolta a közép-európai nemzeteket. Életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben.
Iskolánk vegyes csapatokba rendezett tanulói állomásról állomásra vonulva mérhették össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. A feladatokban együtt dolgozva, könnyedén, szórakoztató módon tudhattak meg a gyerekek még többet elődünkről, ugyanakkor a tanórákon tanultakat is alkalmazhatták. Pedagógusaink ezen a napon még sokszínűbb feladatokkal igyekeztek tanítványainkat arra ösztökélni, hogy ismerjék meg egymást is jobban és együtt tevékenykedve, valódi csapatként, egymást segítve, támogatva, biztatva járják végig az állomásokat, gyűjtsenek minél több pontot és a nap értékeléseként elhangzó eredményhirdetésen tegyenek szert értékes tárgyi jutalmakra.
Az erőpróbáló napon az iskola nagymamái és szülei kényeztettek bennünket frissen sült kaláccsal. Köszönjük Ámondné Edit, Fodorné Ági és Peták Irén néninek, valamint Kapásné Nórinak, Gálné Verának a finomságokat, Polyák Pali bácsinak a lelkes közreműködést, és Hajdu Lajosnak, valamint a Közösségi Ház dolgozóinak a háttérmunkálatokban való részvételt.
A napot szentmisével zártuk, melyet Kopasz István atya, zsombói plébános celebrált.
Talán a nap sikerét mi sem fejezi ki jobban, mint egy lelkes tanítványunk őszinte mondata: „Nagyon elfáradtam, de jól éreztem magam. Jövőre is lesz ilyen?"