Napi evangélium

2018. január 17. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Mk 3,1-6

   

Házigazdáink állampolgársági eskütétele

December 17-én diákjaink műsorral köszöntötték Ferencz Istvánt és Nagy Editet a polgármesteri hivatal dísztermében abból az alkalomból, hogy letették állampolgársági esküjüket. Balogh Lázár hegedűvel, Földi Sarolt Csenge verssel, Gyuris Enikő énekkel tette emlékezetessé székelyföldi barátaink magyar állampolgárrá válásukat, így köszönték meg azt a sok szeretetet, amit osztályaink évről évre kapnak székelyföldi kirándulásaik alkalmával.