Napi evangélium

2017. október 22. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Mt 22,15-21

   

Erdélyi kirándulás

Iskolánk „A jövő tehetségei a Csillagösvényen” című pályázati anyagával az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett szaktáborok támogatása pályázatán 1118000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (pályázati azonosító: NTP-TSZT-MPA-12-034).

Így vehettek részt nyolcadikos diákjaink 2013. november 18-22. között egy erdélyi körutazáson. A tanulmányi kirándulás alatt megismerték Zsombó testvértelepülését, a székelyföldi Orotvát. A helyi általános iskolával a zsombói és az orotvai intézményvezetők testvériskolai megállapodást is kötöttek (a szerződés szövege a galériában megtalálható). A gyerekek órákat is látogattak, így megismerhették a magyarországi és az erdélyi oktatási rendszer alapvető különbségeit. Megtekintették Gyergyóditró katolikus templomát, mely éppen idén lett száz éves. Ez alkalomból enteriőröket rajzoltak a templombelsőről. Számos erdélyi látványosságot láttak: a Gyilkos-tó és a Békás-szoros környékét, a parajdi sóbányát, Kolozsvár főterét, Mátyás király szülőházát, a marosvásárhelyi kultúrpalotát. A történelem órán tanultakat (Trianon, 2. bécsi döntés, stb.) személyesen átélhették, ez a program nem titkolt célja volt. Betekintést nyertek a határon túli magyarság mindennapjaiba. Fontos tanulság fogalmazódott meg hazafelé a buszon: a program az elvetett magot kelti ki, erősíti a tanulókban az elcsatolt területek iránt érzett szeretetet. A legfőbb elvárt eredmény nem kézzel fogható. A gyermekek lelkületében bekövetkezett változás, a határon túli magyarságról való gondolkodásnak nem lehetnek mért eredményei.