Napi evangélium

2017. december 12. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”

Mt 18,12-14

   

Digitális Témahét 2016

Nyiss a digitális jövőre! (2016.04.04)

Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szól! Ez a jelmondata az idén először április 4-8. között megrendezett digitális témahétnek (DTH), melyhez iskolánk a SZIKAI is csatlakozik 6 osztállyal, 8 projekttel, amit 11 pedagógus koordinál. Iskolánkban a tantermeket eddig számok jelölték. Ebben az évben névadót tartottunk és híres emberekről neveztük el a termeinket. Ennek apropóján DTH- en, 7 projekt a termek névadóinak életével, munkásságával foglalkozik, egy pedig a biztonságos netezéssel. Ezen az oldalon megtalálhatóak lesznek az egyes projektek összefoglalói.

Digitális Témahét a 8. osztályban (2016.04.09)

Témahetet bemutató videó

OneDrive a dokumentumokkal

Padlet linkje

A digitális témahéten a 8. osztály Neumann János életével ismerkedett meg etika, biológia, osztályfőnöki, történelem, földrajz és matematika órákon. Pálmai Péter, Tarcsiné Tóth Ágnes, Zsirosné Vass Judit és Tarczal- Márta Edit vezetésével. Munkájuk napról napra nyomon követhető az általuk vezetett oldalon a következő hivatkozásokon:

előkészületek, 1.nap,  2.nap, 3.nap, 4.nap, 5. nap

A 8. osztályosok az életrajz feldolgozása közben digitális eszközöket használtak. A téma hét előkészítéseként, már korábban ellátogattak a szegedi Agórába a számítástechnika kiállításra, erről honlapunkon írtak is. A cikk itt olvasható. A kiállításon készített képeikből, kisfilmet állítottak össze csoportonként, amik közül az egyik ezen a hivatkozáson tekinthető meg. A munkájukat a 7. osztályosok is segítették, ők készítették a projektet bemutató filmet.

A 8. osztályosok a DTH-en, bemutatókat állítottak össze (történelem: életrajz, biológia: rákkutatás), plakátokat készítettek (etika: érdekességek Neumannról, földrajz: világtérkép a fontosabb életrajzi helyszínekkel), Qr kódokat állítottak elő, szófelhőt szerkesztettek, haladási naplót vezettek, foglalkoztak az internetes zaklatás kérdésével, bulvár híreket találtak ki, virtuális 3D-s sétát tettek a Neumann életét meghatározó városokban. Munkájukat előre meghatározott értékelési szempontok alapján csoportokban végezték. Asztali gépen, laptopon, okostelefonon dolgoztak, számos új alkalmazást ismertek meg. A témahét végén egy épületet is elneveztek Neumann Jánosról. A témahetet egy vetélkedővel zárták, aminek kérdéseit saját maguk állították össze, az összegyűjtött adatok felhasználásával. Összegyűjtött anyagaikat egy Padleten helyezték el. Egy mozgalmas és izgalmas héten vagyunk túl.

dth001 resizedth002 resizedth003 resizedth004 resizedth005 resizedth006 resize

dth007 resizedth008 resize

Digitális Témahét a 3. osztályban (2016.04.07)

A témahét keretében osztálytermünk névadójával, Attila királlyal ismerkedtünk.A témával 5 órában foglalkoztunk: egy ráhangolódó óra és egy 4 órás témanap keretében.
Tantárgyi kapcsolódás: magyar irodalom, ének-zene, rajz.Előzményként a monda fogalmát tanultuk meg, majd az eredetmondák közül a magyarsághoz kapcsolódó Csodaszarvas legendával foglalkoztunk.A gyerekekkel meghallgattuk Wass Albert, Móra Ferenc és Arany János által feldolgozott formában.A Wass Albert és Arany János által írt műveket kivetítettem és a szavalatok mellett képi illusztráció is kísérte a megértést.Majd a prózai előadások után egy megzenésített változatot is meghallgattunk.
Ezt követően egy keresztrejtvényt oldottunk meg a hallott információkkal kapcsolatban.A gyerekek páros-, egyéni- és csoportmunkában lerajzolták az általuk elképzelt csodaszarvast.A munkaformát szabadon választhatták meg.Munkáikat lefotózták.Ezt követően egy Attila királyról összeállított videót néztünk meg. A különböző művészeti ágak ábrázolásában.Internetről adatokat gyűjtöttünk Attila életéről, majd felolvastam nekik Attila az isten ostora című mondát.
Források:
https://www.youtube.com/watch?v=rzvxaedoQaU
https://www.youtube.com/watch?v=z_tDaIXNhZ4&list=PLf_fA-i0N3ryE2vqQCJg8AP5TmLjpGRXy&index=2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Attila_hun_kir%C3%A1ly
Földiné Fülöp Katalin

DTH 3a 01 resizeDTH 3a 04 resizeDTH 3a 05 resize

DTH 3a 06 resizeDTH 3a 07 resizeDTH 3a 08 resize

dth 3a 1 resizedth 3a 2 resizedth 3a 3 resize

dth 3a 4 resizedth 3a 5 resizedth 3a 6 resize

Digitális Témahét a 7.b osztályban (2016.04.08)

A digitális témahéten a 7. b osztállyal Arany János életét és a Toldi című elbeszélő költeményét dolgoztuk fel. Azért esett Arany Jánosra a választásunk, mert tantermünk az ő nevét fogja viselni, valamint azért is, mert kedvelt tananyag volt az előző évben tanult alkotás.
A projekthét első két órájában megszerveztük a csoportokat, és ötleteket, számítógépes anyagokat gyűjtöttünk a témánkhoz. Az első csoport diákjai Arany János szülőhelyéhez, életrajzához kapcsolódó képeket gyűjtöttek, a második csoport a Toldiból készítendő képregényhez keresett anyagot.
A 3-4. órában az első csoport tanulói egy interjút készítettek, amelyben Aranyt egy időutazással a jelenbe hozták, és képekkel illusztrálták a párbeszédet. Ugyanezeken a foglalkozásokon a másik csoport tanulói a Toldi egy-egy jelenetéből alkottak képregényt összehozva a szöveget a kiválasztott képekkel.
Az 5. órában bemutatták a munkáikat, megbeszéltük a tapasztalatokat és értékeltük a hét folyamán végzett tevékenységüket.

dth 7b001 resizedth 7b002 resizedth 7b003 resize

dth 7b005 resizedth 7b006 resizedth 7b007 resize

dth 7b008 resizedth 7b009 resizedth 7b010 resize

Digitális Témahét a 7. haladó angol csoportban (2016.04.10.)

A tanulók a témahéten a Brontë testvérek életútjával és műveivel ismerkedtek meg. Mivel már több éve az önszabályozott tanulás módszerével készülnek a házi nyelvvizsgára, a témahéten is ennek alapjait felhasználva dolgoztak. Két színtéren munkálkodtak: létrehoztak az angol teremben egy "névadói sarkot", melynek célja az itt megforduló különböző korosztályok informálása, illetve egy virtuális parafatáblán is bemutatták, amit az írónőkről megtudtak.
Mivel három testvér volt, három csoport alakult. Elsőként megtervezték, miként használják fel a rendelkezésükre álló 3 tanórát a feladat megoldására. Majd kialakították a közös munkához szükséges technikai hátteret. A csoportok tanulói netbookokon dolgoztak. Létrehoztak egy-egy megosztott Google mappát, ebbe gyűjtötték az órán általuk mobiltelefonnal készített fényképeket, illetve itt adminisztrálták az órai történéseket.
A kereséskor megbeszéltük a kritikus információértékelés fontosságát, illetve a szerzői jog kérdéskörére is kitértünk. A tanulók az összegyűjtött anyagokból kulcsszavas gondolattérképet készítettek a fali parafatáblára: a kulcsszavakat Wordben megszerkesztették, kinyomtatták, kivágták, majd megtanulták a laminálógép használatát. Ezt követően elhelyezték a fal nekik fenntartott részére.
A következő lépésben a virtuális Padlet fal [link: http://padlet.com/missvarga/bronte] készült el, ahol képekkel, videókkal is kiegészítették a gyűjtött információkat. A Padlet fal QR kódja kikerült az osztálytermi parafafalra; ha valaki többet szeretne megtudni a terem névadóiról, elég beolvasnia ezt a kódot és máris a virtuális falon találja magát.
A harmadik órán értékeltük a feladatmegoldást: szó esett a nehézségekről, a fejlesztendő területekről, az erősségeinkről. A tanulói reflexiók valóban építő jellegűek voltak, segítetve a további együttműködést.

dth 7an001dth 7an002dth 7an003

dth 7an004dth 7an005dth 7an006

dth 7an007dth 7an008dth 7an009


Digitális Témahét a 6. osztályban (2016.04.10.)

Sajnos mindössze egy informatika óránk van hetente, így a haladó angol csoport angolórákon is a biztonságos internetezéssel kapcsolatban bővíthette ismereteit. Tekintve, hogy az osztály a Telenor HiperSuli program keretein belül tableteket kapott, szükségessé vált, hogy ebben a témakörben is járatosabbá váljanak.
Előbb a DTH weboldaláról kiválasztott Saferinternet.hu oldal videóinak segítségével tettek szert a tanulók jó néhány hasznos ismeretre, tanácsra. Ezt követően játékos formában adtak számot tudásukról a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület, valamint a Saferinternet.hu oldalakon.
Az órai történéseket "dokumentálták" is: mobiltelefonos képeket készítettek, amit Bluetooth kapcsolat segítségével saját megosztott Google Drive mappájukba töltöttek fel. Szintén itt írták meg rövid reflexióikat az órákról.
Egy tanóra erejéig az egyik ötödikes csoport is bekapcsolódott. Nekik feladatuk volt a tanultakról 10 mondatos összefoglaló küldése e-mailben;szem előtt tartva az e-mail írással kapcsolatban tanultakat.

dth 6 001dth 6 002dth 6 003

dth 6 004dth 6 005dth 6 006

dth 6 007dth 6 008dth 6 009

Digitális Témahét a 6. osztályban (2016.04.08.)

A projekt során a gyerekek Zelk Zoltán versekkel ismerkedtek meg. A feladatok megvalósítása IKT eszközök egítségével történt. Először Zelk Zoltánról kerestünk képeket, majd PPT-on elolvastuk életének fontosabb eseményeit. Interneten meghallgattunk néhány verset, majd ezek közül egyet választottunk, amiről rajz órán versillusztrációt is észítettünk. Környezet órán az évszakokról, majd részletesen a tavaszról beszélgettünk. Csoport munkában tavaszi képet kellett puzzle-darabokból összerakniuk a gyerekeknek. Interneten tavaszi képeket kerestek.
Amikor már jól ismerték a verset, interaktív táblán az összekeveredett verssorokat kellett a helyükre tenniük, majd a hiányos verssorokat a hiányzó szóval kiegészíteniük.

Digitális Témahét a 2.a osztályban (2016.04.10.)

Ezen a héten a 2/a-t is elérte a digitális korszakváltás szele.
Egy napba sűrítve tanultak a youtube-ról, a learning apps-ról, a digitális fényképezésről és arról, hogy alkotásiakat hogyan láthatják a monitoron.
Egy mesét – Az égig érő paszulyt – dolgoztak fel tanáruk segítségével. Először meghallgatták a mesét felolvasás után, majd az internet segítségével a youtube-ról is. Ezt követően 2-3 fős csoportokat alkottak, és a mese egy-egy részletét festették meg.
A képek száradása után digitális fényképezőgéppel lefényképezték alkotásaikat, majd ppt bemutatót készítettek belőle, hogy látványos és izgalmas legyen.
A következő órán az emeleti teremben a learnings apps segítségével a meséhez kapcsolódó kvízkérdéseket kellett megoldaniuk. Aki hibázott, azt a gép újra a startvonalhoz irányította.
Később bemutatták munkájukat a párhuzamos osztálynak is, s a jövő héten az egész alsó tagozatnak prezentálnak belőle – ezzel népszerűsítve, kedvet csinálva a digitális hét projektnek.

Videó megtekintése

dth 2a 001dth 2a 002dth 2a 003

dth 2a 004dth 2a 006dth 2a 007

dth 2a 007dth 2a 008

Digitális témahét a 2.a napközis csoportban (2016.04.10)

Az internet és a digitális eszközök segítségével kedden bejártuk Benedek Elek életútját. A térkép által jártunk Kisbaconban, Székelyudvarhelyen és Budapesten. A fotók segítségével megnéztük az író házát kívülről és belülről. Benedek Elek életéről egy összefoglalót olvastak el a gyerekek. A számítógépen megnézhették a nagy mesemondó könyveit, és az általa szerkesztett újságokat (Az Én Újságom, Jó Pajtás, Cimbora).A szöveg alapján csoportokban feladatokat oldottak meg. Ezután következett a nagy kaland! A számítástechnika teremben a kahoot program segítségével 20 kérdésből álló tesztet oldottak meg. Nagyon élvezték. Csütörtökön és pénteken egy Benedek Elek mesét dolgoztak fel a diákok. Az interneten meghallgatták a Bujdosó macska című mesét. Feladatlapot oldottak meg, majd a Tux Paint program segítségével meseillusztrációt készítettek. Telefon segítségével képeket készítettek az órai munkáról.A témahét zárásaként élvezettel nézegették egymás munkáját, és újból megoldották Benedek Elek munkásságát feldolgozó tesztsort a kahoot programmal.
A hét zárómondata ez lett:
„ Ugye jövő héten is jövünk a számítástechnika terembe játszani?"

Szabados-Tóth Katalin
napközis nevelő

A mese ilusztrációja


dth 2an 001 resizedth 2an 002 resizedth 2an 003 resize

dth 2an 004 resizedth 2an 005 resizedth 2an 006 resize

dth 2an 007 resizedth 2an 008 resizedth 2an 009 resize

Digitális Témahét a 1. osztályban (2016.04.10.)

dth 1o 001 resizedth 1o 002 resizedth 1o 003 resize

 

dth 1o 004 resizedth 1o 005 resizedth 1o 006 resize